Up

IB-vol.19-nr3_2013-Wawrzyniec-Czynnik_stymulujacy_tworzenie_kolonii_gran._G-CSF.pdf

IB-vol.19-nr3_2013-Wawrzyniec-Czynnik_stymulujacy_tworzenie_kolonii_gran._G-CSF.pdf
File Size:
310.85 kB

Medycyna fotodynamiczna / Photodynamic Medicine.

Czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF) jako nowy biomarker w spersonalizowanej terapii  raka jelita grubego? / Granulocyte colony stimulating factor (G-CSF) as a new  biomarker for personalized treatment of colorectal cancer?

AutorzyL Katarzyna Wawrzyniec, Aleksandra Kawczyk-Krupka, Beata Flak, Omran Ibrahim, Aleksander Sieroń.

STRESZCZENIE
Rak jelita grubego jest drugą przyczyną zgonów w populacji pacjentów onkologicznych. Pomimo ciągłego rozwoju metod diagnostycznych, wprowadzania programów badań przesiewowych, systematycznej kontroli pacjentów będących już po interwencji chirurgicznej lub chemioterapii, osiągane finalne efekty przeżycia chorych z rakiem jelita grubego nie są zadowalające. Przyczyną tak niesatysfakcjonujących wyników jest częste wykrywanie choroby już w zaawansowanym stadium, gdyż u co trzeciego chorego w momencie rozpoznania raka jelita grubego potwierdzone są przerzuty. Powszechnie stosowane, celem detekcji zmian nowotworowych i późniejszej kontroli nawrotu choroby, markery CEA i CA 19-9 nie są wystarczające. Z tego powodu konieczne są dalsze poszukiwania znaczników, które w połączeniu z dotychczas stosowanymi elementami diagnostycznymi, umożliwią z wysoką czułością i swoistością wykrycie raka, wznowy i progresji choroby oraz pozwolą przewidzieć przebieg, a także prawdopodobną odpowiedź na standardowe leczenie. Oparcie podejmowanych decyzji na takich danych i kwalifikowanie pacjenta do niestandardowego schematu leczniczego umożliwi w większym stopniu wdrożenie zindywidualizowanej terapii, która powinna odgrywać podstawową rolę w leczeniu.

Słowa kluczowe: G-CSF, rak jelita grubego, terapia spersonalizowana.

 
 
 
Powered by Phoca Download