Up

IB-vol.19-nr3_2013-Bauer-Postepy_obrazowania_termicznego.pdf

IB-vol.19-nr3_2013-Bauer-Postepy_obrazowania_termicznego.pdf
File Size:
486.03 kB

Postępy obrazowania termicznego w medycynie – praca poświęcona osobie profesora Antoniego Nowakowskiego / Advances of infrared thermal imaging in medicine – devoted to profesor Antoni Nowakowski.

Autor: Joanna Bauer.

STRESZCZENIE
Praca stanowi skrótowy przegląd wiedzy na temat historii oraz najnowszych osiągnięć termografii medycznej. Przesłanką do napisania niniejszej pracy stało się 132. Seminarium Międzynarodowego Centrum Biocybernetyki, które odbyło się na przełomie czerwca i lipca 2013 i było okazją do integracji oraz do wymiany poglądów międzynarodowych i krajowych środowisk naukowych, zajmujących się medycznymi zastosowaniami termografii. Inicjatorem i przewodniczącym Seminarium Advances of Infrared Thermal Imaging in Medicine był Profesor Antoni Nowakowski z Politechniki Gdańskiej.

Słowa kluczowe: termografia medyczna, 132. Seminarium MCB.

 
 
 
Powered by Phoca Download