Up

IB-vol.19-nr3_2013-Suder-Wykorzystanie_metody_VELOXY.pdf

IB-vol.19-nr3_2013-Suder-Wykorzystanie_metody_VELOXY.pdf
File Size:
378.20 kB

Wykorzystanie  metody  VELOXY  do  dezynfekcji  małej  aparatury  medycznej  –  doniesienie wstępne  /  Application  of  VELOXY  method  for  disinfection  of  small  medical  appliances  –  preliminary report.

Auotrzy: Maciej Suder, Agnieszka Ulatowska-Jarża.

STRESZCZENIE

W niniejszej pracy opisano wykorzystanie metody VELOXY (VEry Low OXYgen – metoda dezynfekcji przy niskim stężeniu tlenu), stosowanej zazwyczaj do ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego, do dezynfekcji małej aparatury medycznej. Potencjalnie metoda ta mogłaby pozwolić na skuteczne zabezpieczenie antymikrobowe aparatury medycznej, takiej jak np. glukometry i inne drobne aparaty medyczne, wypożyczane czasowo pacjentom. Zaletą tej metody jest długoterminowe i bezproblemowe przechowywanie zabezpieczonej mikrobiologicznie aparatury medycznej. Przeprowadzone badania miały na celu ilościowe określenie wpływu różnych środków dezynfekcyjnych na zabezpieczenie antymikrobowe glukometrów.

Słowa kluczowe: aparatura medyczna, dezynfekcja, VELOXY.

 
 
 
Powered by Phoca Download