Up

IB - vol.19 - nr3 2013 - Buszko - Metody dynamiki symbolicznej.pdf

IB - vol.19 - nr3 2013 - Buszko - Metody dynamiki symbolicznej.pdf
File Size:
600.16 kB

Metody  dynamiki  symbolicznej  w  ocenie  aktywności  baroreceptorów  po  zabiegach  kriostymulacji ogólnoustrojowej  /  Symbolic  dynamics  methods  in  the  evaluation  of  baroreflex  activity  after whole-body cryostimulation.

Autorzy: Katarzyna Buszko, Piotr Weber, Paweł Zalewski, Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek Klawe, Piotr Pepłowski.

STRESZCZENIE
Praca stanowi skrótowy przegląd wiedzy na temat historii oraz najnowszych osiągnięć termografii medycznej. Przesłanką do napisania niniejszej pracy stało się 132. Seminarium Międzynarodowego Centrum Biocybernetyki, które odbyło się na przełomie czerwca i lipca 2013 i było okazją do integracji oraz do wymiany poglądów międzynarodowych i krajowych środowisk naukowych, zajmujących się medycznymi zastosowaniami termografii. Inicjatorem i przewodniczącym Seminarium Advances of Infrared Thermal Imaging in Medicine był Profesor Antoni Nowakowski z Politechniki Gdańskiej.

Słowa kluczowe: dynamika symboliczna, odruch z baroreceptorów, kriostymulacja.

 
 
 
Powered by Phoca Download