Up

IB-vol.19-nr3_2013-Bacia-Peseta_optyczna.pdf

IB-vol.19-nr3_2013-Bacia-Peseta_optyczna.pdf
File Size:
643.27 kB

Inżynieria biomedyczna / Biomedical engineering

Pęseta  optyczna  jako  narzędzie  współczesnej  bioinżynierii  /  Optical  tweezers  as  a  tool  of  modern bioengineering: 114–122.

Autorzy: Marcin Bacia, Sławomir Drobczyński, Jan Masajada, Marta Kopaczyńska.

STRESZCZENIE
Pęseta optyczna jest dość nowym narzędziem pozwalającym na wszechstronną manipulację obiektami w mikro- i nanoskali. Manipulacja odbywa się wewnątrz odpowiednio ukształtowanej zogniskowanej wiązki laserowej. Wykorzystując technikę holograficzną, można za pomocą pęsety optycznej utworzyć kilkanaście niezależnych pułapek optycznych, zdolnych do chwytania mikroobiektów. Urządzenie to wykorzystuje się między innymi do pomiaru sił z rozdzielczością pojedynczych pikoniutonów, segregacji komórek, pomiaru właściwości mechanicznych błon komórkowych, nici DNA lub do badania procesów biochemicznych na poziomie komórkowym. W niniejszej pracy przedstawiano krótki opis techniczny zbudowanych w zespole układów, jak również omówiono przykładowe zastosowania pęsety optycznej.

Słowa kluczowe: pęseta optyczna, pułapki optyczne, nanomanipulatory optyczne.

 
 
 
Powered by Phoca Download