Up

v22_n4_a11_Uryga_267-272.pdf

v22_n4_a11_Uryga_267-272.pdf
File Size:
256.82 kB

Medycyna spersonalizowana / Personalized medicine

 

Krwotok podpajęczynówkowy i neurogenne powikłania kardiologiczne − przegląd / Subarachnoid haemorrhage and neurogenic cardiovascular disorders − review (267–272)

Autorzy: Agnieszka Uryga, Magdalena Kasprowicz, Małgorzata Burzyńska

 

STRESZCZENIE
Krwotok podpajęczynówkowy (SAH), związany jest z wynaczynieniem się krwi do przestrzeni, która obejmuje obszar pomiędzy oponą pajęczą i miękką i wypełniona jest płynem mózgowo-rdzeniowym. Do krwotoku dochodzi najczęściej wskutek pęknięcia tętniaka, zlokalizowanego w obrębie koła tętniczego Willisa. U pacjentów po SAH rozwija się wiele patologicznych zmian, obejmujących zaburzenia śródczaszkowe oraz uogólnione zaburzenia układu sercowo-naczyniowego oraz płuc. W niniejszej pracy omówione zostały podstawowe mechanizmy prowadzące do wystąpienia SAH oraz towarzyszące im reakcje biochemiczne. Przedstawiono również najczęściej występujące w tej grupie pacjentów patologie układu sercowo-naczyniowego. Z punktu widzenia skuteczności leczenia istotne jest bowiem poznanie charakterystycznych zmian w układzie krążenia oraz mechanizmów ich powstawania.

 

Słowa kluczowe: krwotok podpajeczynówkowy, układ sercowo-naczyniowy, tętniak mózgu

 
 
 
Powered by Phoca Download