Up

v22_n4_a10_Marcinkowska_261-266.pdf

v22_n4_a10_Marcinkowska_261-266.pdf
File Size:
308.70 kB

Medycyna fizykalna / Physical medicine

 

Analiza wpływu równoczesnego oddziaływania pola magnetycznego i światła podczerwonego na właściwości relogiczne krwi w warunkach in vitro / Analysis of the influence of simultaneous application of the magnetic field and IR light radiation on rheological properties of blood in vitro (261–266)

Autorzy: Anna Marcinkowska-Gapińska, Honorata Nawrocka-Bogusz

 

STRESZCZENIE
Własności reologiczne krwi warunkują przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. Głównymi czynnikami wpływającymi na przepływ krwi w naczyniach krwionośnych są: lepkość krwi pełnej, lepkość osocza, odkształcalność erytrocytów i zdolność erytrocytów do agregacji. W niniejszej pracy badano wpływ metod wykorzystywanych w fizykoterapii takich jak światło podczerwone (855 nm) i pole magnetyczne (44,5 μT) niskich częstotliwości wykorzystywane w magnetostymulacji na własności reologiczne krwi w warunkach in vitro. Krew wykorzystywana do badań pobierana była od osób zdrowych zgłaszających się do Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Łącznie badaniom poddano 14 próbek krwi. Dla każdej próbki przeprowadzano pomiar wartości hematokrytu oraz dwukrotnie lepkości krwi pełnej i osocza (przed i po równoczesnej aplikacji pola magnetycznego i światła podczerwonego). Analiza uzyskanych wyników wskazuje na wpływ łącznego działania światła podczerwonego i pola magnetycznego na lepkość krwi i osocza oraz zdolność erytrocytów do deformacji i agregacji.

 

Słowa kluczowe: magnetostymulacja, światłoterapia, lepkość krwi, lepkość osocza, hemoreologia

 
 
 
Powered by Phoca Download