Up

v22_n4_a6_Leniowski1_226-233.pdf

v22_n4_a6_Leniowski1_226-233.pdf
File Size:
843.08 kB

Modelowanie endoprotez – drukarki 3D i 5D w zastosowaniach medycznych / Modelling of endoprotheses − applications of 3D and 5D printers in medicine (226–233)

Autorzy: Ryszard Leniowski, Seweryn Nitek, Marcin Rzeszutek, Łukasz Ryk, Krzysztof Tomecki, Michał Wroński, Mariusz Kucharczyk

 

STRESZCZENIE
Praca przedstawia autorskie podejścia do modelowania powłok oraz obiektów wolumetrycznych o porowatej strukturze, wytwarzanych za pomocą drukarek 3D i 5D, które mogą być wykorzystane jako endoprotezy w zastosowaniach medycznych. W pierwszej kolejności zaproponowano generowanie otwartych oraz częściowo zamkniętych powłok opartych na trzech rodzajach siatek: trójkątnej, czworokątnej i heksagonalnej. Dla tej ostatniej, korzystając z notacji Bravisa, podano trzy równania generujące struktury Armchair, Chiral, Zig-zag. Dla wolumetrycznych obiektów porowatych rozważano metody wytwarzania bazujące na strukturach krystalograficznych oraz parametrycznych funkcjach generacyjnych. Zaproponowano optymalizację kształtu przestrzennych łączników, które opisano analitycznymi powierzchniami czwartego rzędu, poprawiających własności mechaniczne struktury. Dla powłok przeprowadzono szacowanie kosztów wykonania przedmiotu biorąc pod uwagę ilość zużytego materiału. Opisano również etapy procesu przetwarzania danych od momentu wczytania pliku STL (niezwiązana lista trójkątów) do wytworzenia zapisu poleceń (w standardzie G-code) dla drukarki 3D. Zasygnalizowano również tematykę technologii druku 5D przewidzianą do realizacji na nowatorskiej drukarce 5D.

 

Słowa kluczowe: siatkowe powłoki, porowate obiekty wolumetryczne, modelowanie geometryczne, drukowanie 3D, dedykowane implanty

 
 
 
Powered by Phoca Download