Up

v20_n2_a4_Cieslik_101-118.pdf

v20_n2_a4_Cieslik_101-118.pdf
File Size:
387.90 kB

Medycyna spersonalizowana / Personalized medicine.

Wpływ chorób serca na jakość życia – opracowanie na podstawie przeglądu piśmiennictwa / Influence of the heart diseases on quality of life – literature review:  101–118.

Autorzy: Barbara Cieślik.

STRESZCZENIE
W pracy przeanalizowano opublikowane wyniki badań naukowych na temat jakości życia pacjentów z chorobami kardiologicznymi. W tym celu dokonano przeglądu artykułów w wiodących kardiologicznych czasopismach zagranicznych (Annals of Thoracic Surgery, Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, British Heart Journal, Cardiology, Circulation) i polskich (Kardiologia Polska, Folia Cardiologica Excerpta) opublikowanych od stycznia 2004 do grudnia 2013 roku. Do analizy wybrano 42 artykuły (28 z piśmiennictwa zagranicznego i 14 z piśmiennictwa polskiego), które zostały podzielone na następujące grupy: zaburzenia rytmu serca – 8 artykułów, choroby aorty i zastawki aortalnej – 9 artykułów, choroba niedokrwienna serca – 4 artykuły, wrodzone wady serca – 5 artykułów, choroba wieńcowa – 7 artykułów, choroba tętnic obwodowych – 2 artykuły oraz zabiegi kardiochirurgiczne – 7 artykułów.

Słowa kluczowe: choroby serca, jakość życia, przegląd piśmiennictwa.

 
 
 
Powered by Phoca Download