Up

v20_n2_a3_Stolarski_95-100.pdf

v20_n2_a3_Stolarski_95-100.pdf
File Size:
223.94 kB

Zagadnienia prawne w medycynie i inżynierii biomedycznej / Law regulations in Medicine and Biomedical Engineering.

Projekt zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii / Draft act on the law amendment of the act of prevention of drug abuse: 95–100.

Autorzy: Karol Zawiślak, Kamil Stolarski.

STRESZCZENIE
Proces legislacyjny w swojej zasadniczej części jest jawny i każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad poszczególnymi projektami ustaw lub rozporządzeń. Jest to cenne w szczególności w przypadku osób zajmujących się zawodowo działalnością medyczną, czy też farmaceutyczną. Regulacje dotyczące ochrony zdrowia zmieniają się często, a poszczególne nowele wprowadzają nowe, istotne dla osób zainteresowanych, rozwiązania. Dlatego ważne jest, aby kontrolować ten proces i jak najszybciej zapoznawać się z projektami, wypowiadając się o ich brakach, jak i płynących z nich zagrożeniach. Dlatego też autorzy postanowili zwrócić uwagę na projekt zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który ukazał się publicznie w dniu 3 lutego 2014 r. i może wprowadzić istotne zmiany z punktu widzenia producentów środków psychoaktywnych, jak i farmaceutów, czy techników farmacji. W treści artykułu zdiagnozowano i opisano kluczowe problemy, które mogą wyniknąć w związku z przyjęciem nowelizacji w proponowanym kształcie oraz wskazano na zagrożenia z nich płynące.


Słowa kluczowe: prawo, projekt ustawy, nowelizacja, przeciwdziałanie narkomanii, farmacja, substancje psychoaktywne.

 
 
 
Powered by Phoca Download