Up

IB-vol.18-nr1_2012-Czernielewski-Badanie_fluorescencji.pdf

IB-vol.18-nr1_2012-Czernielewski-Badanie_fluorescencji.pdf
File Size:
2.47 MB

Badanie fluorescencji światłouczulacza fotolonu w komórkach He-La / Fluorescence of Photolon photosensitizer entrapped in He-La cells.

Autorzy: Leon Czernielewski, Magdalena Przybyło, Agnieszka Ulatowska-Jarża, Halina Podbielska.

Streszczenie
W pracy badano wnikanie światłouczulacza fotolonu do komórek He-La. Przeprowadzono badania spektroskopowe fotolonu w obecności i bez formaldehydu, stosowanego do utrwalania komórek. Badania mikroskopowe przeprowadzono za pomocą mikroskopu konfokalnego. Komórki inkubowano ze światłouczulaczem przez 4 i 12 godzin. Natężenie fluorescencji fotolonu w komórkach zależy od stężenia roztworu i czasu inkubacji. W wyniku przeprowadzonych pomiarów mikroskopowych wykazano, że czas inkubacji niezbędny do zaobserwowania związku wewnątrz komórek wynosi co najmniej 4 godziny, a minimalne stężenie światłouczulacza 1 mg/ml (1,67 × 10-6 M).

Słowa kluczowe: fotolon, fotodynamiczna diagnostyka, komórki He-La.

 
 
 
Powered by Phoca Download