Up

IB-vol.18-nr1_2012-Debiec-Bak-Skrzek-Porownanie_rozkadu_temperatury_powierzchniowej.pdf

IB-vol.18-nr1_2012-Debiec-Bak-Skrzek-Porownanie_rozkadu_temperatury_powierzchniowej.pdf
File Size:
1.93 MB

Porównanie rozkładu temperatury powierzchniowej ciała kobiet i mężczyzn za pomocą termowizji / The comparison of surface body temperature distribution between men and women by means of thermovision.

Autorzy: Agnieszka Dębiec-Bąk, Skrzek Anna.

Streszczenie
Utrzymanie stałej temperatury ciała jest warunkowane prawidłowymi funkcjami fizjologicznymi organizmu człowieka. Równowaga cieplna będąca fizyczną wypadkową między ciepłem wytworzonym przez organizm a ciepłem rozproszonym osiągana jest poprzez precyzyjną regulację biologiczną. Przekazywanie ciepła z narządów wewnętrznych do tkanek powierzchniowych, w tym do skóry, a także zjawisko odwrotne angażuje do termoregulacji krążenie skórne. Celem pracy jest analiza zróżnicowania rozkładu temperatury powierzchniowej w różnych obszarach ciała pomiędzy grupą młodych zdrowych kobiet i młodych zdrowych mężczyzn. Badanie objęło 240 zdrowych studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, obojga płci, w wieku 20–25 lat. Przebadanych zostało 154 kobiet w wieku 19,32–25,92 lat (średnia wieku 21,58 ± 1,55) oraz 86 mężczyzn w wieku od 19,38 do 25,34 lat (średnia wieku 22,22 ± 1,64). Wykonano rejestrację rozkładu temperatur 29 obszarów ciała kamerą termowizyjną Flir Systems ThermoVision A20M. Przeprowadzone badania termowizyjne wykazały duże zróżnicowanie temperatury powierzchniowej w zależności od badanego obszaru ciała. W większości analizowanych rejonów ciała stwierdzono niższe temperatury w grupie badanych kobiet niż mężczyzn.

Słowa kluczowe: temperatura ciała, badania termowizyjne, obszary ciała, termoregulacja.

 
 
 
Powered by Phoca Download