Up

IB-vol.18-nr1_2012-Burdukiewicz-Sklad_ciala_mlodziezy... .pdf

IB-vol.18-nr1_2012-Burdukiewicz-Sklad_ciala_mlodziezy... .pdf
File Size:
1.81 MB

Skład ciała młodzieży w okresie pokwitania badany metodą bioelektrycznej impedancji / Body composition examined by use of the bioelectrical impedance analysis in adolescent teenagers.

Autorzy: Anna Burdukiewicz, Justyna Andrzejewska, Jadwiga Pietraszewska, Krystyna Chromik, Aleksandra Stachoń.

Streszczenie
Wstęp. Początki badań składu ciała sięgają drugiej połowy XIX wieku. Od tego czasu obserwuje się intensywny i wielokierunkowy rozwój metod pomiarów umożliwiających zrozumienie procesów fizjologicznych i biochemicznych oraz wspomagających leczenie chorób, takich jak otyłość lub anoreksja. Jedną z bardziej popularnych jest nieinwazyjna analiza bioimpedancji elektrycznej (BIA – Bioelectrical Impedance Analysis). Materiał i metoda. W artykule wykorzystano wyniki badań longitudinalnych dziewcząt (N = 91) i chłopców (N = 89) w wieku 13–15 lat. Zmierzono wysokość, masę ciała oraz skład ciała za pomocą aparatu BIA 101S. Określono: procentową zawartość tłuszczu, masy komórkowej i masy pozakomórkowej. Wyznaczono wskaźnik masy ciała (BMI – Body Mass Index) i obliczono stosunek masy ciała szczupłego do masy tłuszczu oraz masy komórkowej do masy pozakomórkowej. Statystyczną analizę wyników przeprowadzono za pomocą programu Statistica 9.0. Wyniki. W analizowanym przedziale wieku większe tempo rozwoju masy ciała w odniesieniu do jego wysokości wpływa na kształtowanie masywniejszej sylwetki u badanej młodzieży. Powiększenie masywności budowy płci męskiej dotyczy przede wszystkim rozwoju masy ciała szczupłego, zwłaszcza masy komórkowej. U dziewcząt w analizowanym okresie ontogenezy wzrost masywności ciała wynika z większych przyrostów masy tłuszczu.

Słowa kluczowe: skład tkankowy ciała, młodzież, okres pokwitania, impedancja bioelektryczna.

 
 
 
Powered by Phoca Download