Up

IB-vol.18-nr2_2012-Awrejcewicz-Wpyw_asymetrycznego_obciazenia... .pdf

IB-vol.18-nr2_2012-Awrejcewicz-Wpyw_asymetrycznego_obciazenia... .pdf
File Size:
2.43 MB
Wpływ asymetrycznego obciążenia obręczy barkowej na rozkład temperatury ciała podczas chodu / Influence of the asymmetric loading of the body during the walk on the temperature distribution.
 
Autorzy: Jan Awrejcewicz, Szymon Byczek, Bartłomiej Zagrodny.
 
Streszczenie
Celem pracy jest termowizyjna analiza powłoki hetero termicznej jednostronnie obciążonej górnej części ciała ludzkiego podczas chodu. Badaniem objęto grupę siedmiu mężczyzn w wieku od 21 do 27 lat. Maszerowali oni przez 10 minut z obciążeniem 5,5 kg w jednej ręce. Następnie wykonali tę samą czynność, ale obciążając drugą rękę. W celach badawczych zarejestrowane zdjęcia podzielono symetrycznie na obszary pomiarowe(symetryczne do płaszczyzny strzałkowej), odpowiednio w brzusznej i grzbietowej części. Zmierzono średnie temperatury tych obszarów, a następnie wyznaczono różnice temperatur odpowiadających sobie stron obciążonej i nieobciążonej. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano znaczący wpływ asymetrycznego obciążenia ciała w czasie marszu na rozkład temperatury.
 
Słowa kluczowe: termografia, mięśnie, asymetryczne obciążenie, chód.
 
 
 
Powered by Phoca Download