ROK 2017

 

20-th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering is one of the premier events focusing on this research area in Poland. The biannual meetings have been held for nearly four decades and attract scientists and professionals from the fields of medicine, physics, engineering and computer science. This year’s meeting is hosted by AGH University of Science and Technology and, thanks to English as a working language and international Program Committee, opens to the scientists from the entire World.

The conference program will consist of plenary/keynote lectures, symposia, workshops, invited sessions, oral and poster sessions, and exhibitions. XX PCBBE will be a great opportunity for an exchange of ideas and presentation of the latest developments in all areas within the field of biomedical engineering.

The conference topics include (but are not limited to):

    Biomedical signal processing
    Biomedical imaging and image processing
    Biosensors and bioinstrumentation
    Bio-micro/nano technologies
    Biomaterials
    Biomechanics, robotics and minimally invasive surgery
    Cybernetics, bio-mimetic and modeling of biological systems
    Neural and rehabilitation engineering
    Artificial organs
    Molecular, cellular and tissue engineering
    Bioinformatics and computational biology
    Clinical engineering and health technology assessment
    Health informatics, e-health and telemedicine
    Biomedical engineering education

Więcej informacji na: http://www.pcbbe.agh.edu.pl

 


Światowy Kongres EPMA - Europejskiego Towarzystwa Medycyny opartej na Predykcji, Prewencji i Spersonalizowanym Podejściu do Pacjenta MALTA: 14-17 September 2017, MALTA


Predictive Medicine is a new philosophy in healthcare and an attractive subject for currently initiated research activities aimed at a potential application of innovative biotechnologies in the prediction of human pathologies, a development of well-timed prevention and individual therapy-planning. The issue has several aspects which allow the expectations of great advantages for predictive diagnostics and personalised treatment as the medicine of the future. Amongst the most important aspects are a well-organised population screening, targeted prevention of the frequent pathologies, non- or minimally-invasive diagnostics, optimal therapy planning, personalised patient treatment, substantial improvement of the quality of life and the plausible solutions for particular social, ethical as well as serious economical problems. This decisive progress can be achieved only by well-coordinated fulfilment of the following components that are crucial for the practical realisation of this new philosophy in healthcare:

- adequate investment creating novel technologies;
- development of non- or minimally invasive diagnostic tools;
- well-organised process for exchange and transfer of knowledge among biomedical research entities and biotechnological industries for production of the advanced diagnostic tools;
- quality assurance through the introduction of international standards for technological tools and devices, patenting and licenses;
- correct professional education in terms of the application of biotechnological high-tech in medicine;
- intelligent political regulations in the healthcare sector: introduction of the obligatory guidelines and clear regulations for the health insurance industry to ensure patients needs are met;
- measures to ensure confidentiality of patient information and personal databank;
- distribution of relevant information among healthcare professionals and users.

http://www.um.edu.mt/events/epma2017

 

Zapraszamy na innowacyjną konferencję naukową z warsztatami dotyczącymi termografii -  termowizji. Połączyliśmy naukową konferencję z praktycznymi warsztatami by dać możliwość uczestnikom poznania zagadnień dotyczących termowizji (termografii) od strony merytorycznej jak i praktycznej.

Celami konferencji i warsztatów są:
- przybliżenie tematyki i techniki termowizji,
- zainspirowanie do podejmowania nowych badań lub wzbogacenia prowadzonych,
- otwarcie nowych możliwości to jest umiejętności praktycznych i sprzętu.

Więcej na: http://thermosci.eu/

 

Rozwój technologii informatycznych szczególności przystępność mocy obliczeniowej w urządzeniach mobilnych,  jakość wyświetlanie, przetwarzanie i generowanie  obrazów i dźwięku oraz przesyłanie informacji na odległość  daje możliwości kreowania nowej rzeczywistości. Ta nowa rzeczywistość z angielskiego Augmented and Virtual Reality (AR i VR)  wchodzi nie tylko świat gier i rozrywki ale również jest już obecna bardzo mocno w świecie nauki i przemysłu.

Techniki AR i VR te są stosowane coraz szerzej w takich dziedzinach jak:

- wsparcie w trakcie operacji chirurgicznych oraz ich przygotowania,
- leczenie fobii, oparzeń, zespołu pourazowego, rehabilitacji, w sporcie,
- zmniejszanie odczuwania bólu bez środków farmaceutycznych,
- interaktywne szkolenia chirurgów, weterynarzy,
- modelowanie molekularne, bioinformatyka, symulacje reakcji chemicznych,
itp.

Motywacją z organizowania konferencji było przybliżenie tematyki i wymiana doświadczeń.
Zapraszamy do zapoznania się z tym wiodącym kierunkiem rozwoju.

Więcej na: http://360inlive.com 

 .

 

.

 

ROK 2016

.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Konferencji Naukowej ,,Mechanika w
Medycynie" (MM2016) , która odbędzie się w Rzeszowie w dniach 13-15 października 2016 r.

Tematyka Konferencji obejmuje następujące zagadnienia::

 • Modelowanie komputerowe w medycynie
 • Inżynieria biomedyczna
 • Biomateriały i biomechanika
 • Roboty medyczne i aparatura medyczna
 • Analiza ruchu organizmów żywych
 • Mechanika tkanki twardej i miękkiej
 • Zużycie naturalnych i sztucznych stawów człowieka
 • Metody leczenia operacyjnego narządów ruchu
 • Konstrukcja implantów
 • Protetyka i ortotyka
 • Ergonomia w medycynie

Wicej informacji na: http://www.mechmed.ur.edu.pl

 

 Termin i miejsce konferencji:
- Termin konferencji: 2 września 2016 r.

- E-KONFERENCJA - konferencja odbędzie się w formie online, aby wziąć w niej udział wystarczy dysponować komputerem (mikrofon* + opcjonalnie kamerka) oraz łączem internetowym.
* Mikrofon- jest obowiązkowy dla osób prezentujących

-FORMA KONFERENCJI:

- nowoczesna (na arenie międzynarodowej ta forma konferencji organizowana jest m.in. przez Elsevier- jedno z największych światowych wydawnictw naukowych)
- ekologiczna (wszystko odbywa się w formie elektronicznej)

Główne cele konferencji:
- prezentacja innowacyjnych projektów badawczych,
- dyskusja nad nowymi kierunkami rozwoju badań i polskiej gospodarki,
- nawiązanie kontaktu między najbardziej uzdolnionymi naukowcami naszego kraju.
 
Adresaci konferencji:
 - naukowcy (szczególnie doktoranci).

Więcej na http://konferencja-ipb.pl

 

 

 28.10.2016, Wrocław

http://innowacyjninaukowcy.pl

 

Główne cele konferencji:

- prezentacja i omówienie prac Innowacyjnych Naukowców,

- umożliwienie przedstawienia prezentacji przygotowanych przez uczestników,

- publikacja artykułów zawierających streszczenia i podsumowania wydarzeń z konferencji,

- integracja międzydyscyplinarna i międzyśrodowiskowa,

- inicjacja tworzenia nowych kontaktów między uczestnikami oraz wspieranie ich współpracy.

Adresaci konferencji:

Adresatami konferencji są głównie naukowcy, szczególnie młodzi badacze oraz doktoranci, zainteresowani tworzeniem nowych, nietypowych rozwiązań, a także różnego rodzaju badaniami. Poza doktorantami dopuszcza się uczestnictwo magistrantów, przygotowujących się na studia doktoranckie oraz pozostałych studentów zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami.

Więcej informacji na: http://innowacyjninaukowcy.pl