Up

IB-vol.19-nr1_2013-Skomudek-Ocena_mozliwosci_zastosowania_termowizji.pdf

IB-vol.19-nr1_2013-Skomudek-Ocena_mozliwosci_zastosowania_termowizji.pdf
File Size:
598.25 kB
Ocena możliwości zastosowania termowizji w diagnostyce procesu rehabilitacyjnego po kardiologicznym zabiegu by-pass / The possibility of using thermal imaging in the diagnosis of the rehabilitation process after cardiology by-pass burgery: 32–39.
 

Autorzy: Aleksandra Skomudek, Jan Szczegielniak, Waldemar Skomudek.

STRESZCZENIE
Kompleksowa rehabilitacja po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego odgrywa istotną rolę w procesie poprawy wydolności fizycznej. Informacja określająca intensywność ukrwienia tkanek i wpływ zastosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych na jego poziom może być ważnym elementem umożliwiającym określenie efektów rehabilitacji kardiologicznej. Termowizyjna metoda badań diagnostycznych może dostarczać istotnych informacji o rozkładzie temperatury w wyznaczonym obszarze ciała pacjenta. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań termowizyjnych u chorych po przeprowadzonym zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego z wykorzystaniem własnej żyły odpiszczelowej.

Słowa kluczowe: pomosty aortalno-wieńcowe, rehabilitacja, zabiegi fizjoterapeutyczne, termowizja.

 
 
 
Powered by Phoca Download