Up

IB-vol.19-nr1_2013-Georgiew-Ocena_przydatnosci_krzywej... .pdf

IB-vol.19-nr1_2013-Georgiew-Ocena_przydatnosci_krzywej... .pdf
File Size:
506.91 kB

Medycyna fizykalna / Physical medicine.

Ocena przydatności krzywej i/t do diagnostyki zespołu kanału nadgarstka / The assessment of the usefulness of the i/t curve in the diagnosis of the carpal tunnel syndrome: 40–48.
 

Autorzy: Filip Georgiew, Andrzej Maciejczak, Aldona Kania, Elżbieta Gancarz.

STRESZCZENIE
Wyznaczanie krzywej i t jest badaniem elektrodiagnostycznym pozwalającym ocenić stopień uszkodzenia nerwu obwodowego. Do badania stosuje się prąd stały o impulsach prostokątnych i trójkątnych. Czas trwania impulsów wynosi zazwyczaj 1000 ms. W pracy zbadano 88 chorych (70 kobiet i 18 mężczyzn) leczonych z powodu zespołu kanału nadgarstka (ZKN) w poradni przyszpitalnej i na oddziale neurochirurgicznym. U 19 chorych objawy miały charakter obustronny, tak więc łączna ilość wszystkich zbadanych przypadków wyniosła 107. Wiek chorych wyniósł średnio 54,4 lat. Ciężkość ZKN oceniono przy pomocy badania elektrodiagnostycznego. Grupa kontrolna obejmowała 31 osób: 15 kobiet i 16 mężczyzn, średnia wieku 23 lata, u których na podstawie badania klinicznego nie stwierdzono zaburzeń w funkcji nerwu pośrodkowego (objawów charakterystycznych dla ZKN).

Krzywa i/t nie jest wystarczająco czułym i specyficznym badaniem, które może być wykorzystywane w diagnostyce pacjentów z ZKN. Nie występują istotne statystycznie różnice w kształcie krzywej w poszczególnych stopniach ciężkości ZKN oraz w grupie pacjentów zdrowych. Natomiast jakościowa ocena wartości progowej akomodacji oraz współczynnika akomodacji może posłużyć do różnicowania pacjentów z ciężkim nasileniem zespołu.

Słowa kluczowe: krzywa i/t, zespół kanału nadgarstka, elektrodiagnostyka, parametry, nerw pośrodkowy.

 
 
 
Powered by Phoca Download