Up

v24_n2_a6_Kozak_111-122.pdf

v24_n2_a6_Kozak_111-122.pdf
File Size:
862.21 kB

Informatyka medyczna / Medical informatics

 

Mobilne aplikacje medyczne: zastosowania, ograniczenia i uwarunkowania dalszego rozwoju / Medical mobile applications: use, limitations, and conditions of future growth (111-122)

Autor: Józef Kozak, Adrian Goral, Mateusz Danioł

 

STRESZCZENIE
W ciągu ostatnich lat rosnąca popularność przenośnych urządzeń komputerowych, takich jak smartfony i tablety, stała się impulsem do rozwoju nowego rodzaju narzędzi dla medycyny – mobilnych aplikacji medycznych. Skala tego zjawiska przypomina zmiany, jakie w latach 80. i 90. XX wieku zapoczątkowało w diagnostyce i terapii wprowadzenie komputerów osobistych. Z technologicznego punktu widzenia urządzenia mobilne dorównują obecnie klasycznym komputerom, a pod pewnymi względami nawet je przewyższają. W zastosowaniach medycz-nych zamierzoną funkcję urządzenia mobilne uzyskują poprzez instalację oprogramowania (aplikacji), a w niektórych przypadkach również poprzez dołączenie dodatkowego sensora. Celem artykułu jest usystema-tyzowanie aktualnej wiedzy na temat mobilnych aplikacji medycznych: przedstawienie ich klasyfikacji oraz zilustrowanie jej przykładami aplikacji będących już obecnie w użyciu. Celem pracy jest także omówienie sprzętowych i programowych ograniczeń wynikających z przyjętego modelu funkcjonowania. Artykuł przed-stawia także warunki dalszego rozwoju mobilnych aplikacji medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia specjalistów o odpowiednich kompetencjach technicznych i wiedzy medycznej, pozwalających na efektywną komunikację ze środowiskiem lekarzy.

Słowa kluczowe: mHealth, urządzenia medyczne, medycyna mobilna, chirurgia wspomagana komputerowo

 
 
 
Powered by Phoca Download