Up

v24_n2_a1_Zabkiewicz_65-73.pdf

v24_n2_a1_Zabkiewicz_65-73.pdf
File Size:
824.75 kB

Inżynieria biomedyczna / Biomedical Engineering

 

Analiza kompleksowości sygnału pulsu rogówki u osób zdrowych, chorych na jaskrę i z podejrzeniem jaskry / Analysis of corneal pulse complexity in healthy subjects, glaucoma patients, and glaucoma suspects (65–73)

Autorzy: Patryk M. Ząbkiewicz, Michał M. Placek, Monika E. Danielewska

 

STRESZCZENIE
Puls rogówki, jako jeden z przejawów dynamiki oka, ma duży potencjał w diagnostyce jaskry. Sygnał pulsu rogówki, podobnie jak wiele innych sygnałów biologicznych, charakteryzuje się pewnym stopniem kompleksowości odzwierciedlającym zmiany w organizmie związane z wiekiem, a także występowaniem róż-nych zjawisk chorobowych. Metodą, która umożliwia pomiar złożoności sygnału, jest badanie entropii. W niniejszej pracy po raz pierwszy podjęto próbę sprawdzenia, czy analiza kompleksowości sygnału pulsu rogówki z zastosowaniem algorytmu Refined Composite Multiscale Fuzzy Entropy, pozwoli dokonać klasyfikacji badanych osób i określenie przynależności do grupy osób zdrowych, chorych na jaskrę albo z podejrzeniem jaskry. Analiza statystyczna klasyfikatorów uzyskanych na podstawie wyników entropii wykazała istotną różnicę w przypadku dwu par grup: z podejrzeniem jaskry vs z jaskrą oraz w przypadku zdrowych vs chorych na jaskrę. Uzyskane wyniki pokazują, że entropia wieloskalowa z sygnału pulsu rogówki może być w przyszłości nowym parametrem wspomagającym okulistów w diagnostyce jaskry.

Słowa kluczowe: kompleksowość sygnału, entropia wieloskalowa, puls rogówki, jaskra.

 
 
 
Powered by Phoca Download