Up

v21_n4_a1_Staron_185-190.pdf

v21_n4_a1_Staron_185-190.pdf
File Size:
356.94 kB

Inżynieria biomedyczna / Biomedical Engineering

 

Dyspersja pól powierzchni obiektów występujących w płynie mózgowo-rdzeniowym / Dispersion of the objects surfaces in cerebrospinal fluid (185–190)

Autor: Waldemar Staroń

 

STRESZCZENIE
Praca dotyczy badania mikroskopowego techniką kontrastu fazowego niebarwionego płynu mózgowo-rdzeniowego. Określano liczbę obiektów występujących w płynie i ich pola powierzchni w trzech grupach pacjentów: kontrolnej, z poszerzonym układem komorowym oraz z wodogłowiem wewnętrznym. Wyniki przedstawiono w postaci rozkładów dyspersyjnych pól powierzchni obiektów występujących w analizowanych grupach płynu. Wyznaczono miary pozycyjne (pierwszy kwartyl, mediana, trzeci kwartyl) szeregów rosnących pól powierzchni obiektów, które wynosiły w grupie: kontrolnej: 2,71 μm2, 5,48 μm2, 12,16 μm2; w poszerzonym układem komorowym: 3,73 μm2, 29,68 μm2, 41,32 μm2 oraz w wodogłowiu wewnętrznym: 3,45 μm2, 18,89 μm2, 40,92 μm2. Szeregi poddano testowaniu statystycznemu na podobieństwo na poziomie istotności α = 0,05. Badania wykazały, że istnieją podobieństwa, jak i różnice między badanymi grupami płynu. Różnice są na tyle istotne statystycznie, że istnieją przesłanki ku temu, aby analiza rozkładów pól powierzchni obiektów w płynie mózgowo-rdzeniowym stała się w przyszłości metodą wspomagającą różnicowanie płynu.

 

Słowa kluczowe: płyn mózgowo-rdzeniowy, dyspersja pól powierzchni obiektów, miary pozycyjne szeregów

 
 
 
Powered by Phoca Download