Up

v21_n3_a4_Pasek_170-176.pdf

v21_n3_a4_Pasek_170-176.pdf
File Size:
432.33 kB

Medycyna fizykalna / Physical medicine

 

Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na zachowanie się parametrów tętna i ciśnienia tętniczego krwi / The influence of systemic cryotherapy on heart rate and arterial blood pressure (170–176)

Autorzy: Alicja Wołyńska-Ślężyńska, Jarosław Pasek, Sebastian Szajkowski, Jan Ślężyński, Aleksander Sieroń

 

STRESZCZENIE
Krioterapia ogólnoustrojowa to metoda fizykalna, która wykorzystuje bodźce temperatury kriogeniczne (o temperaturze poniżej –100 °C) aplikowane w krótkim czasie celem wywołania i wykorzystania fizjologicznych reakcji organizmu na zimno. Badaniami objęto 1964 pacjentów, w tym 856 kobiet (43,5%) i 1108 mężczyzn (56,4%), przydzielonych do sześciu grup badawczych. Chorych poddano serii 10 zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej wykonywanych 1 raz dziennie (od 1–3 minut) przez kolejnych 10 dni. W badanych grupach dokonywano oceny zmian wartości tętna oraz ciśnienia tętniczego krwi po każdym zabiegu krioterapii. W ocenianej grupie pacjentów największa grupę stanowili pacjenci z zespołami bólowymi kręgosłupa (53,3%). Przeprowadzona ocena tętna i ciśnienia tętniczego krwi wykazała, że odnotowywane zmiany wartości były istotne statystycznie (p < 0,01). Częstość akcji serca na początku zabiegów ulega podwyższeniu, a następnie ulegała stopniowej normalizacji do poziomów wyjściowych. Nie odnotowano zmian parametrów ciśnienia skurczowego krwi. Wyniki dotyczące oceny ciśnienia rozkurczowego krwi wykazały początkowy wzrost, a następnie spadek.

 

Słowa kluczowe: ciśnienie tętnicze krwi, krioterapia, leczenie, schorzenia narządu ruchu, tętno

 
 
 
Powered by Phoca Download