Up

v21_n3_a2_Materka_158-164.pdf

v21_n3_a2_Materka_158-164.pdf
File Size:
454.35 kB

Estymacja map ukrwienia i napowietrzenia płuc za pomocą wąskopasmowej filtracji dwuwymiarowych sygnałów rezonansu magnetycznego / Estimation of lung perfusion and ventilation images by narrowband filtering of 2D MR signals (158–164)

Autorzy: Artur Wujcicki, Andrzej Materka

 

STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących estymacji map ukrwienia i napowietrzenia płuc człowieka na podstawie analizy sekwencji obrazów 2D rezonansu magnetycznego (RM). Wyniki omówiono na przykładzie obrazów RM płuc w pozycji koronalnej. Opracowano algorytm wyznaczania transmitancji wąskopasmowych filtrów użytych do rozdzielenia informacji o ukrwieniu i napowietrzeniu płuc, w oparciu o analizę sekwencji obrazów RM. Zaproponowano ilościową miarę jakości estymowanych map ukrwienia i napowietrzenia.

 

Słowa kluczowe: perfuzja, wentylacja płuc, rezonans magnetyczny

 
 
 
Powered by Phoca Download