Up

v21_n3_a1_Kucharski_148-157.pdf

v21_n3_a1_Kucharski_148-157.pdf
File Size:
358.24 kB

Inżynieria biomedyczna / Biomedical Engineering

 

Połączenie mózg-komputer jako metoda komunikacji z niereagującymi pacjentami – przegląd literatury / Brain-computer interfaces for communication with nonresponsive patients – a literature survey (148–157)

Autorzy: Piotr Kucharski, Artur Jan Rybicki, Marta Kopaczyńska

 

STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy nowatorskiej i szybko rozwijającej się techniki, jaką są interfejsy mózg–komputer (ang. Brain-Computer Interfaces, BCI). BCI umożliwiają zmianę sygnału bioelektrycznego mózgu na sygnał cyfrowy, który wysyłany jest do różnego rodzaju urządzeń, pozwalających sterować aplikacjami komputerowymi oraz sprzętem elektronicznym bez udziału mięśni. W pewnym sensie urządzenia te „odgadują” intencje użytkownika, a tym samym zwalniają go z konieczności wyrażania swych zamierzeń za pomocą gestów i ruchów. W pracy opisano zastosowania BCI w komunikacji z pacjentami znajdującymi się w stanie neurologicznymi, uniemożliwiającym kontaktowanie się ze światem zewnętrznym. Opisano inwazyjne i nieinwazyjne techniki obrazowania mózgu, takie jak: funkcjonalny rezonans magnetyczny (ang. Functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI), funkcjonalna spektroskopia bliskiej podczerwieni (ang. Functional Near-Infrared Spectroscopy, fNIRS), elektroencefalografia (ang. Electroencephalography, EEG), elektrokortykografia (ang. Electrocorticography, ECoG) i inne, które są stosowane obecnie w BCI. Pokazano wady i zalety opisywanych technik obrazowania medycznego. Przedstawiono także propozycje rozwiązań zwiększających efektywność wymienionych metod obrazowania w systemach BCI. Opisano przyszłe kierunki rozwoju systemów BCI. Mimo wielu zalet, interfejsów mózg-komputer, trzeba również brać pod uwagę aspekty bioetyczne.

 

Słowa kluczowe: interfejsy mózg-komputer, elektrokortykografia, elektroencefalografia, funkcjonalny rezonans magnetyczny, funkcjonalna spektroskopia bliskiej podczerwieni, ERP

 
 
 
Powered by Phoca Download