Up

v21_n1_a3_Lukowiak_16-23.pdf

v21_n1_a3_Lukowiak_16-23.pdf
File Size:
561.47 kB

Ocena wpływu małych dawek – nieterapeutycznych – na czynność bioelektryczną mózgu u pacjentów napromienianych w rejonie głowy i szyi. Doniesienie wstępne / Evaluation of the effect of small non-therapeutic doses on brain bioelectrical activity of patients irradiated in the region of head and neck. Case report (16–23)

Autorzy: Magdalena Łukowiak, Karolina Jezierska, Hanna Podraza, Wojciech Podraza, Mirosław Lewocki

 

STRESZCZENIE
Poniższa praca jest próbą oszacowania wpływu małych dawek, w zakresie od 50 do 1000 cGy, na obszar mózgowia u pacjentów poddawanych radioterapii w obszarze głowy i szyi, na podstawie zapisu czynności bioelektrycznej mózgu zarejestrowanego przed i po leczeniu. W badaniu analizowane są dwa schematy napromieniania pacjentów techniką IMRT, różniące się liczbą wiązek terapeutycznych oraz kątami ich wejścia

 

Słowa kluczowe: radiobiologia, radioterapia, małe dawki promieniowania, elektroencefalografia, planowanie leczenia

 
 
 
Powered by Phoca Download