Up

v21_n1_a2_Kubiak_9-15.pdf

v21_n1_a2_Kubiak_9-15.pdf
File Size:
366.65 kB

Badanie nanocząstek magnetytu w pełnej krwi ludzkiej za pomocą elektronowego rezonansu paramagnetycznego / A study of magnetite nanoparticles in whole human blood by means of electron paramagnetic resonance (9–15)

Autorzy: Tomasz Kubiak, Ryszard Krzyminiewski, Bernadeta Dobosz, Grzegorz Schroeder, Joanna Kurczewska, Magdalena Hałupka-Bryl

 

STRESZCZENIE
Pomiary pokrytych PEG (poli(glikol etylenowy) nanocząstek magnetytu o średnicy rdzenia 10 nm wykonano metodą spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego w zakresie temperatur 135–235 K. Badano nanocząstki znajdujące się w roztworze wodnym oraz w pełnej krwi ludzkiej. Przed dodaniem nanocząstek do krwi, zidentyfikowano naturalnie występujące w niej centra paramagnetyczne. Widmo EPR nanocząstek magnetytu miało postać szerokiej linii, której parametry silnie zależały od temperatury. W przypadku obu ośrodków zaobserwowano wzrost wartości współczynnika g wraz z obniżaniem temperatury środowiska. W przypadku nanocząstek w wodzie, schładzanie próbki do coraz niższych temperatur powodowało poszerzenie linii EPR, natomiast dla nanocząstek we krwi efekt ten był obserwowalny jedynie w przedziale temperatur od 190 do 235 K. Wartości parametrów linii EPR różniły się dla nanocząstek znajdujących się w dwóch ośrodkach (krwi i wodzie), co może wskazywać na wpływ środowiska na wzajemne interakcje nanocząstek.

 

Słowa kluczowe: nanocząstki magnetytu, EPR, ludzka krew pełna

 
 
 
Powered by Phoca Download