Up

v21_n1_a1_Kopaczynska_1-8.pdf

v21_n1_a1_Kopaczynska_1-8.pdf
File Size:
562.01 kB

Inżynieria biomedyczna / Biomedical Engineering

 

Charakterystyka nanostrukturalna materiału genetycznego do zastosowania w terapii genowej / Nanostructural characteristics of genetic material for gene therapy application (1–8)

Autorzy: Maciej Duda, Kaja Frączkowska, Magdalena Przybyło, Marta Kopaczyńska

 

STRESZCZENIE
Terapia genowa jest obecnie bardzo dynamicznie rozwijającą się techniką biomedyczną, która może znaleźć zastosowanie w medycynie w leczeniu chorób przewlekłych i dziedzicznych. Badania skupiają się na opracowywaniu nowych strategii dotyczących procesów kondensacji i ochrony materiału genetycznego (DNA) wprowadzanego do komórki docelowej. Struktura i stopień upakowania dostarczanego DNA wpływają na kluczowe właściwości fizykochemiczne, determinujące czy wprowadzony wektor rekombinowany ulegnie ekspresji, czy też degradacji. Związki chemiczne, zwane czynnikami kondensującymi, to substancje powodujące zwinięcie DNA, a stopień kondensacji materiału genetycznego zależy bezpośrednio od rodzaju i stężenia użytego czynnika kondensującego. Do cząsteczek wykazujących właściwości kondensujące należą poliaminy, w opisywanym eksperymencie zastosowano poliaminę – spermidynę. Przeprowadzone badania miały na celu charakterystykę nanostrukturalną materiału genetycznego pod wpływem działania czynnika kondensującego. W wyniku analizy wykonanej za pomocą mikroskopii sił atomowych (AFM) wykazano, że plazmid DNA ulega kondensacji pod wpływem spermidyny, formując struktury rozetowe.

 

Słowa kluczowe: kondensacja DNA, spermidyna, terapia genowa, mikroskopia sił atomowych

 
 
 
Powered by Phoca Download