Up

IB-vol.18-nr4_2012-Augustyniak-Miedzywydzialowa_Szkola_I.BM.pdf

IB-vol.18-nr4_2012-Augustyniak-Miedzywydzialowa_Szkola_I.BM.pdf
File Size:
333.77 kB

Edukacja w inżynierii biomedycznej / Education in biomedical engineering.

Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej – doświadczenia edukacyjne / Multidisciplinary School of Engineering in Biomedicine – educational experiences.

Autor: Ewa Augustyniak.

Streszczenie
Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie była zarządzana w sposób nowoczesny. Stawiano na interdyscyplinarność, prezentowanie działań Szkoły na szerszym forum (co pomagało w budowaniu jej dobrego wizerunku i przysparzało studentów), a także na rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi i przemysłem. Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej podejmowała wiele różnych projektów dotyczących między innymi współpracy z Ministerstwem Zdrowia, oraz działania zmierzające do ugruntowania zawodu inżyniera biomedycznego w Polsce. Podjęcie wszystkich tych inicjatyw utwierdziło w przekonaniu, że budowanie wizerunku szkoły (Public Relations) jest też bardzo ważne w edukacji.

Słowa kluczowe: zarządzanie szkołą, kultura organizacyjna, PR w edukacji.

 
 
 
Powered by Phoca Download