Up

IB-vol.18-nr4_2012-Kruglenko-Wplyw_zmiennosci_wasciwosci_fizycznych_tkanki.pdf

IB-vol.18-nr4_2012-Kruglenko-Wplyw_zmiennosci_wasciwosci_fizycznych_tkanki.pdf
File Size:
545.93 kB

Inżynieria biomedyczna / Biomedical engineering.

Wpływ zmienności właściwości fizycznych tkanki na rozkład temperatury w tkance przyterapeutycznym oddziaływaniu ultradźwięków / The influence of the physical parameters of tissue on the temperature distribution during ultrasound interaction.

Autor: Eleonora Kruglenko.

Streszczenie
Artykuł dotyczy numerycznego wyznaczania in vivo przestrzennego i czasowego rozkładu temperatury po oddziaływaniu na tkankę zogniskowaną wiązką ultradźwiękową małej mocy. Celem pracy jest analiza wpływu parametrów fizycznych tkanki na rozkład temperatury oraz przedstawienie wyników obliczeń dla modelu wątroby szczura, w którym uwzględniono zależność parametrów fizycznych tkanki od temperatury. Wykazano, że przewidywana temperatura tkanki po 20-minutowym oddziaływaniu w większym stopniu zależy od zmiany przewodnictwa cieplnego tkanki niż od jej ciepła właściwego. Parametry materiałowe wody i tkanki wątroby przyjęto na podstawie danych z literatury. Założono, że geometria modelu numerycznego odpowiada rzeczywistemu położeniu obszaru oddziaływania względem głowicy emitującej zogniskowaną wiązkę ultradźwiękową.

Słowa kluczowe: wiązka ultradźwiękowa małej mocy, rozkład temperatury, tkanka miękka, przewodność cieplna, ciepło właściwe.
 
 
 
Powered by Phoca Download