Up

IB-vol.18-nr4_2012-Barczyk-Pawelec-Ksztalt_krzywizn_przednio-tylnych_kregoslupa.pdf

IB-vol.18-nr4_2012-Barczyk-Pawelec-Ksztalt_krzywizn_przednio-tylnych_kregoslupa.pdf
File Size:
424.15 kB

Kształt krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej dziewcząt uprawiających piłkę ręczną / The shape of anterior-posterior spinal curvatures in the sagittal plane in girls playing handball.

Autorzy: Katarzyna Barczyk-Pawelec, Czesław Giemza, Renata Jastrzębska, Arletta Hawrylak, Anna Kaczkowska.

Streszczenie
Celem pracy była ocena kształtu krzywizn kręgosłupa u 112 dziewcząt o różnym stopniu aktywności fizycznej. Grupę badawczą stanowiły dziewczęta – piłkarki ręczne w wieku 8-17 lat należące do Klubu Piłki Ręcznej Kobierzyce.Ze względu na dużą rozbieżność wiekową grupę podzielono na dwie podgrupy: młodsze piłkarki (8-12 lat, N = 30) oraz starsze (13-17, N = 25). Następnie wyznaczono dwie grupy kontrolne – młodsze i starsze dziewczęta nietrenujące żadnej dyscypliny sportowej. Wszystkie dziewczęta zostały przebadane metodą fotogrametryczną. Na podstawie otrzymanych wyników dokonano analizy parametrów płaszczyzny strzałkowej. Zbadano częstość występowania typów i podtypów postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej metodą Wolańskiego w modyfikacji Zeyland-Malawki oraz występowanie postawy prawidłowej i nieprawidłowej u piłkarek ręcznych w porównaniu do nietrenujących rówieśniczek. Stwierdzono, iż dominującym typem postawy u piłkarek ręcznych (młodszych i starszych) był typ kifotyczny. Przyczyn tej tendencji doszukiwano się w specyfice treningu sportowego piłkarzy, w którym znaczną część stanowił bieg z piłką w pochylonej postawie ciała.

Słowa kluczowe: piłka ręczna, postawa ciała, metoda fotogrametryczna.

 
 
 
Powered by Phoca Download