Up

IB-vol.19-nr1_2013-Adamska-Ocena_pozycji_siedzacej_u_niemowlat.pdf

IB-vol.19-nr1_2013-Adamska-Ocena_pozycji_siedzacej_u_niemowlat.pdf
File Size:
533.53 kB
Ocena pozycji siedzącej u niemowląt w wieku 9 miesięcy przy użyciu stanowiska podoskopowego „PodoBaby” / Evaluation of sitting position in 9-month old babies by means of podoscopic system:.49–54
.

Autorzy: Magdalena Adamska, Dorota Wójtowicz, Bożena Ostrowska.

STRESZCZENIE
Pozycja siedząca jest wyrazem prawidłowego rozwoju dziecka i powinna być utrzymywana przez krótki czas już w 6-tym miesiącu życia, natomiast w 9-tym miesiącu powinna być przyjmowana samodzielnie i w pełni opanowana. Dzieje się tak wtedy, gdy ośrodkowy układ nerwowy rozwija się bez zakłóceń. Dzięki temu możliwe jest prawidłowe kształtowanie się mechanizmów podporowo-wyprostnych i rozkład napięcia mięśniowego, umożliwiając tym samym utrzymywanie tej pozycji przez coraz dłuższy czas. Ocena symetrii pozycji siedzącej jest ważną informacją o funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego, rozkładzie napięcia mięśniowego i jakości wzorca ruchowego dziecka. Celem pracy była ocena pozycji siedzącej w siadzie prostym niemowląt w dziewiątym miesiącu życia za pomocą stanowiska podoskopowego PodoBaby. Badaniami objęto grupę 6 dzieci w 9 miesiącu życia. Ocenie poddano ogólną powierzchnię przylegania ciała dziecka do podłoża oraz powierzchnię przylegania prawego i lewego pośladka wraz z kończynami dolnymi. Wyniki podano w wartościach procentowych. U pięcioro dzieci stwierdzono niewielką mieszcząca się w granicach normy (< 10%) asymetrię pozycji siedzącej. Tylko u jednego dziecka asymetria przekraczała 10%, co może wskazywać na zaburzenia i wymagać interwencji terapeutycznej. Urządzenie PodoBaby może wspomagać diagnostykę neurorozwojową w zakresie motoryki spontanicznej dziecka.

Słowa kluczowe: niemowlęta, pozycja siedząca, motoryka spontaniczna.

 
 
 
Powered by Phoca Download