Up

2016-1

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 22, nr 1, 2016

Informacje o konferencjach / Information on Conferences

 

Mechanika w medycynie, Rzeszów 2016

Inżynieria biomedyczna / Biomedical Engineering

 

Overview of some non-invasive spectroscopic methods of glucose level monitoring / Przegląd wybranych nieinwazyjnych spektroskopowych metod monitorowania poziomu glukozy (1–8)

Autorzy: Izabela Osiecka, Tadeusz Pałko

 

STRESZCZENIE
Nowadays over 400 million adults suffer from diabetes worldwide. By 2040 this number will rise to 642 million. In addition, more than 300 million adults have impaired glucose tolerance, which means a high risk of developing the disease in the future. Also, many patients are undiagnosed, which results in severe complications. It is an important social problem, because from the moment of recognition the treatment lasts a lifetime. Currently, mainly devices based on invasive, electrochemical or photosensitive methods to measure glucose concentration in small blood samples, are offered on the market. Hence, the development of a new non-invasive glucose sensor is a desirable goal. Such measurement system should be cost-effective, comfortable and allowing continuous monitoring of glucose levels in blood. There are many reports on new, fast and highly sensitive methods and the most common research direction relates to spectroscopic techniques. Some of them are presented in this paper.

 

Słowa kluczowe: diabetes, glucose sensor, spectroscopic techniques

Innowacyjne technologie w medycynie i farmacji / Innovative technologies in medicine and pharmacy (9–17)

Autorzy: Beata Sarecka-Hujar, Aneta Ostróżka-Cieślik, Anna Banyś

 

STRESZCZENIE
Zastosowanie nowoczesnych technologii w medycynie i farmacji pozwala na coraz szybszą i skuteczniejszą diagnostykę oraz terapię wielu chorób. Do innowacyjnych należy np. drukowanie narządów, tkanek i tabletek w technologii 3D (w 2015 roku FDA zaaprobowała pierwszą drukowaną tabletkę zawierającą levetiracetam). Wyspecjalizowane roboty chirurgiczne są wykorzystywane w zabiegach chirurgicznych na odległość. Dzięki eliminowaniu drżenia rąk, ich użycie stanowi przyszłość w chirurgii i będzie coraz powszechniejsze. W poniższej pracy omówiono wykorzystanie potencjału druku 3D w medycynie i farmacji oraz zastosowania robotyki do wykonywania zabiegów chirurgicznych. Przedstawione zostały również przykłady innowacyjnych wynalazków, które mogą być stosowane podczas operacji chirurgicznych oraz w leczeniu bólu i gojeniu się ran.

 

Słowa kluczowe: innowacje, druk 3D, organy, tkanki, tabletki, roboty chirurgiczne, nanotechnologia

Ergonomiczna ocena wybranych modeli wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym / Ergonomic evaluation of selected models of electric wheelchairs (18–23)

Autor:zy Joanna Hałacz, Jakub Pawłowski

 

STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki ergonomicznej oceny wybranych wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym. Obecnie produkowane wózki inwalidzkie muszą spełniać szereg szczegółowych norm i wymagań. Opracowywane są także kryteria doboru wózka do potrzeb konkretnej osoby niepełnosprawnej. Badania przeprowadzone na rzecz niniejszej pracy miały wykazać, czy pomimo spełnienia wszystkich norm, wytycznych oraz prawidłowego doboru wózka do użytkownika, będzie on realizował swoje zdania w sposób w pełni funkcjonalny i bezpieczny. Wyniki oceny mogą stanowić pomoc dla osób niepełnosprawnych w świadomej decyzji dotyczącej wyboru modelu wózka oraz podpowiedź dla projektantów (producentów) wózków inwalidzkich, która ukierunkuje ich dalsze działania dotyczące poprawy poziomu ergonomicznego swoich produktów.rozetowe.

 

Słowa kluczowe: ergonomia, wózek inwalidzki, niepełnosprawność

Bioniczna proteza dłoni / Bionic hand prosthesis (24–30)

Autorzy: Jacek S. Tutak, Bartłomiej Klatka

 

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono projekt bionicznej protezy dłoni sterowanej głosem. W projekcie uwzględniono współpracę wszystkich palców (wskazującego, środkowego, serdecznego, małego) oraz kciuka. Projekt zawiera prototyp powstały w oparciu o mechatroniczne podejście do projektowania.

 

Słowa kluczowe: mechatronika, proteza ręki, sterowanie z zastosowaniem rozpoznawania mowy

Urządzenie wspomagające funkcje chodu TransforME / Exoskeleton assisted gait training TransforME (31–36)

Autorzy: Jacek S. Tutak, Przemysław Chmielewski

 

STRESZCZENIE
Niesprawności ruchowe dotyczą coraz większej liczby osób. Do celów rehabilitacji opracowano wiele urządzeń wspomagających procesy leczenia. Sprzęt do wspomagania chodu może być podzielony na dwie grupy: manipulatory i egzoszkielety. W artykule opisano projekt urządzenia oraz wykonanego prototypu do wspomagania chodu TransforME sterowanego za pomocą sygnałów elektromiograficznych EMG.

 

Słowa kluczowe: mechatronika, roboty wspomagające chód, egzoszkielety

Urządzenie do bezprzewodowej diagnostyki stanu zdrowia osoby starszej / Wireless health care device for elderly person (37–43)

Autorzy: Jacek S. Tutak, Krzysztof Szwed

 

STRESZCZENIE
W pracy omówiono projekt oraz prototyp urządzenia do bezprzewodowej diagnostyki stanu zdrowia starszej osoby. Opracowany system daje możliwość badania tętna, temperatury i pomiaru EKG. Urządzenie komunikuje się bezprzewodowo ze smartfonem, na którym wyświetlane są wyniki. W sytuacji nagłego pogorszenia się zdrowia użytkownika, stosowne informacje wysyłane są do służb medycznych. Zaprezentowany system posiada wbudowany moduł biologicznego sprężenia zwrotnego do ćwiczeń w oparciu o zmiany tętna i temperatury.

 

Słowa kluczowe: telediagnostyka, Arduino, smartfon

Absolwenci inżynierii biomedycznej / Biomedical Engineering Graduates

 

Magdalena Głąbińska

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej / Bulletin of the Polish Society of Biomedical Engineering

 

Konkurs Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej na najlepszą pracę magisterską z dziedziny inżynierii biomedycznej (45–46)

 
 
Powered by Phoca Download