Artykuły publikowane w Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna są recenzowane przynajmniej przez 2 Recenzentów.

Formularz recenzji można pobrać bezpośrednio w formacie DOC
Naszych Recenzentów uprzejmie prosimy o przesyłanie recenzji do Sekretarza Redakcji
mailto: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bardzo dziękujemy naszym Recenzentom, którzy z nami współpracowali i współpracują:

Lista recenzentów w 2011 roku PDF

Lista recenzentów w 2012 roku PDF

Lista recenzentów w 2013 roku PDF

Lista recenzentów w 2014 roku PDF

Lista recenzentów w 2015 roku PDF

Lista recenzentów w 2016 roku PDF

Informacje na temat recenzowania artykułów przewidzianych do publikacji w Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”) i ten model obowiązuje w naszym kwartalniku.

4. Recenzent jest zobowiązany do deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między Recenzentem a Autorem:

a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

b) relacje podległości zawodowej,

c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących Recenzentów.