Zawód inżyniera biomedycznego należy do najbardziej poszukiwanych zawodów w wielu rozwiniętych krajach. W naszym kraju w wielu ośrodkach prowadzone są studia na kierunku Inżynieria Biomedyczna. Niesłychanie szybki i szeroki rozwój Inżynierii Biomedycznej stwarza ogromne zapotrzebowanie na poświęcone tej dziedzinie wydawnictwa, zarówno monografie naukowe, podręczniki akademickie, jak i czasopisma.

Naszą misją jest twórcza praca na rzecz polskojęzycznego czasopisma, kierowanego do lekarzy, inżynierów, fizyków i studentów, a także przedstawicieli firm, stanowiącego źródło informacji o najnowszych zdobyczach techniki w medycynie i będącego równocześnie forum prezentacji prac polskich ośrodków, które prowadzą badania w dziedzinie szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej i medycyny fizykalnej. Medycyna fizykalna jest bowiem dziedziną, która w bardzo szerokim zakresie wykorzystuje zdobycze technologii biomedycznych.