RedakcjaProf. n tech. dr hab. n. fiz. inż. lek. med. Halina Podbielska
(Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief)

Prof. dr hab. Wiesław Stręk
(Z-ca Red. Naczelnego / Co-Editor)

Dr inż. Katarzyna Wysocka-Król
(Sekretarz Redakcji / Editorial Secretary)

Mgr inż. Joanna Pucińska

(Członek Redakcji/ Editorial Office Member)

Dr Jacek Doskocz
(Sekretarz Redakcji ds. wydań elektronicznych / Editorial Secretary for electronic version)
Adres Redakcji do korespondencji /Editorial Office contact adress

Katedra Inżynierii Biomedycznej
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
fax: + 48 71 327 77 27