Trochę historii…

Czasopismo Acta Bio-Optica et Informatica Medica ukazuje się od 1995 roku jako kwartalnik poświęcony najnowszym aspektom medycyny fizykalnej i inżynierii biomedycznej. Powstało dzięki inicjatywie wrocławskich naukowców: Prof. Haliny Podbielskiej z Politechniki Wrocławskiej i Prof. Wiesława Stręka z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. Przykład współpracy obecnych Redaktorów kwartalnika, to potwierdzenie i jednocześnie zaprzeczenie przysłowia „cudze chwalicie, swego nie znacie”. Na początku lat 90. faktycznie wzajemna znajomość obu naukowców była dokładnie taka, jak w pierwszej części przysłowia. Prowadząc badania z zakresu optyki laserowej, zastosowań laserów i optoelektroniki, również w medycynie, oboje dali się bardziej poznać poza swoim środowiskiem, w kraju i zagranicą.

Jednakże już od 1993 roku połączyła ich działalność edukacyjno-naukowa, związana z szerzeniem wiedzy na temat zastosowań laserów w medycynie. Organizowane wtedy we Wrocławiu sympozja naukowo-szkoleniowe ściągały do INTiBS PAN rzesze lekarzy, specjalistów rehabilitacji i studentów. Narodziła się więc potrzeba dzielenia się również słowem pisanym. W taki to sposób zakiełkowała idea stworzenia polskojęzycznego czasopisma, które docierałoby „pod strzechy”.  Wydawanie czasopisma naukowego, nawet w tzw. czynie społecznym, wymagało poproszenia o pomoc wielu ludzi dobrej woli. Nie sposób nie wspomnieć tutaj dr Andrzeja Podbielskiego, ówczesnego Prezesa byłej firmy EOS i jej Dyrektora mgr inż. Jerzego Spyrki, którzy przyjęli na siebie częściowo trudy finansowania czasopisma. Należy też powiedzieć, że Prof. Stręk namówił do współuczestniczenia w tych działaniach firmę Inco Laser, której był wtedy Prezesem. Trzeba pamiętać, że w latach 90-tych terminy takie, jak SME, start-up, spin-off czy spółka profesorska, wielu osobom nie kojarzyły się tak, jak dziś, czyli z innowacyjnym małym przedsiębiorstwem. Pomysł wydawania kwartalnika był raczej postrzegany jako fanaberia, a nie szerzenie wiedzy.

Na szczęście dzięki entuzjazmowi wielu ludzi, w tym dr Edwarda Łukowiaka z INTBiS PAN – ówczesnego Sekretarza Redakcji (w latach 2007 do 2012 w tej roli występowała dr hab. inż. Agnieszka Ulatowska-Jarża z Instytutu Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Politechniki Wrocławskiej - stypendystka Fundacji Rodkiewicza, Fundacji Nauki Polskiej, Fundacji A. von Humboldta w dziedzinie inżynierii biomedycznej) wszystkie trudności były sprawnie pokonywane. Od 2013 roku rolę Sekretarza pełni dr inż. Katarzyna Wysocka-Król, również z Instytutu Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Politechniki Wrocławskiej.

Sięgając pamięcią do wydawania pierwszych numerów Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Redaktorzy osobiście dokonywali zakupu ryz papieru, które to następnie dźwigali do drukarni. Pierwsze numery, przygotowane niemalże domowym sposobem, drukowane były na papierze A3. Aby nie nadwerężać zasobów finansowych, a tym samym zapewnić w miarę płynne finansowanie, doradcą i prawą fachową ręką w zakresie tzw. ekonomiki druku, był przez te lata Pan Maciek Potocki z firmy JUSTY.

Czasopismo szybko zdobyło uznanie Czytelników, a do grona redakcyjnego dołączyli wspaniali naukowcy, m. in. nieżyjący już Prof. Zdzisław Zagrobelny z wrocławskiej AWF i Prof. Aleksander Sieroń ze Śląskiej Akademii Medycznej. Wydawaniem kwartalnika zainteresowało się w międzyczasie wydawnictwo Urban&Partner, z którym udało się nam wydać parę numerów, a następnie wydawnictwo Lektorium. Wydawnictwo Urban&Partner na skutek zmian organizacyjnych w firmie, musiało zrezygnować ze współpracy, niemniej jednak przykładem wagi, jaką wydawnictwo to przywiązywało do kwartalnika, było zaproponowanie wydania drukowanych w Acta Bio-Optica et Informatica Medica prac naukowych na temat kriomedycyny w formie zwartej, czego wyrazem jest książka pod redakcją Prof. Zagrobelnego (Terapia miejscowa i ogólnoustrojowa, 2003). Na marginesie trzeba tutaj dodać, że współpraca redakcyjna zaowocowała też inną bardzo poważną pozycją wydawniczą, a mianowicie wydaną przez to Wydawnictwo w 2004 roku książką Diagnostyka i terapia fotodynamiczna, pod redakcją Prof. H. Podbielskiej, Prof. A. Sieronia i Prof. W. Stręka.

Od 2006 do 2012 roku sprawami wydawniczymi i redakcją techniczną zarządzała Pani mgr Katarzyna Wilczyńska z wydawnictwa Indygo. Od roku 2013 czasopismo zaczęto wydawać tylko w wersji elektronicznej open access, społecznie siłami pracowników Grupy Bio-Optyki z Instytutu Inżynierii Bio-medycznej i Pomiarowej Politechniki Wrocławskiej. Od roku 2013 roku wydawcą byli  Prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska oraz Prof. dr hab. Wiesław Stręk, zaś w roku 2014 Prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska
W tym czasie do grona redakcji dołącza dr Jacek Doskocz, który w roku 2017 staje się wydawcą zarejestrowanym w sadzie. Obsługę strony internetowej powierzono Marifa Zarządzanie Własnością Inteleualną sp. z o.o. do dnia dzisiejszego.

O poziom naukowy prezentowanych prac dbają członkowie Rady Naukowej, uznani w kraju i zagranicą naukowcy. Trzeba też wspomnieć, że od 2000 roku kwartalnik objęty jest patronatem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej, które bardzo poważnie wzmocniło pozycję kwartalnika, zapewniając zarówno opiekę merytoryczną, jak dbałość o poziom naukowy prezentowanych prac. Acta Bio-Optica et Informatica Medica od 2007 roku jest też czasopismem Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej. Od 2009 roku kwartalnik jest również miejscem promocji misji Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Medycyny opartej na Przewidywaniu, Prewencji i Spersonalizowanym Podejściu do Pacjenta – EPMA European Association for Predictive, Preventive and Personalized Medicine.