a w nim artykuły z inżynieria biomedycznej i medycyny spersonalizowane takie jak:

  • Wpływ produktów utlenienia lipidów na właściwości oraz proces elektroporacji dwuwarstwowych płaskich błon lipidowych / Influence of the lipid peroxidation products on properties and electroporation process of the planar bilayer lipid membranes  Hanna Misiak, Krystian Kubica 
  • Possibilities of phosphorous magnetic resonance spectroscopy (31P MRS) in brain diagnostics / Możliwości fosforowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (31P MRS) w diagnostyce mózgu   Monika Cichocka 
  • Dobór funkcji bazowych do aproksymacji sygnału elektrokortygraficznego w detekcji obszaru padaczkowego / Selection of base function for electrographic signal approximation   Marcin Kołodziej, Andrzej Majkowski, Remigiusz J. Rak, Andrzej Rysz 
  • Przegląd metod segmentacji i interpretacji stosowanych w analizie obrazów mikroskopowych / Review of segmentation and interpretation methods used in microscopic images analysis  Dominik Spinczyk, Łucja Kowalewska 
  • Zastosowanie przezbrzusznego badania ultrasonograficznego w ocenie mięśni dna miednicy w fizjoterapii / The use of transabdominal ultrasound in pelvic floor muscles evaluation in physiotherapy  Łukasz Oleksy, Anna Mika, Renata Kielnar, Joanna Grzegorczyk, Anna Marchewka 
  • Wpływ masażu klasycznego oraz suchego igłowania na temperaturę mięśnia trójgłowego łydki mierzoną za pomoca pirometru / Effect of classical message and dry needling on the temperature of triceps muscle of calf measured using pyrometer  278–284  Szymon Wyszyński, Sylwia Stiler 
  • Medycyna spersonalizowana / Personalized medicine  Zarządzanie procesem telerehabilitacji chorych po udarze mózgu z wykorzystaniem gier komputerowych / Managing of telerehabilitaion process in patients after stroke with the use of computer games .Kazimierz Frączkowski, Justyna Witkowska, Grzegorz Ślązak 

oraz

  • Biuletyn Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej / Bulletin of the Polish Society of Biomedical Engineering PTIB ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej obronioną  w 2017 r. 303−305  Krzysztof Jakub Pałko

 

Więcej w naszej bazie

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 23, nr 4, 2017