INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA (Acta Bio-Optica et Informatica Medica)  to kwartalnik naukowy ukazujący się regularnie od 1995 roku. Od samego początku jego Redaktorem Naczelnym jest Prof. n tech. dr hab. n. fiz. inż. lek. med. Halina Podbielska

Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego (ang. International Standard Serial Number)  ISSN czasopisma to 1234-5563, czasopismo jest zarejestrowane w sądzie okręgowym we Wrocławiu jako kwartalnik od samego początku. Czasopismo Inżynieria Biomedyczna posiada 12 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Index Copernicus 60.95

Kwartalnik realizuje filozofię otwartego dostępu (OD, ang. Open Access, OA) wolny i powszechny dostęp do treści naukowych i edukacyjnych. Udostępniając artykuły na stronie www.inzynieria-biomedyczna.com, nie pobieramy opłat za ich czytanie i pobieranie.

Nasza misja

W wysokorozwiniętych krajach jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów jest zawód inżyniera biomedycznego. W wielu ośrodkach dydaktycznych w Polsce prowadzone są studia na kierunku Inżynieria Biomedyczna. Niesłychanie szybki i szeroki rozwój tej dyscypliny naukowej stwarza ogromne zapotrzebowanie na poświęcone tej dziedzinie wydawnictwa takie jak monografie naukowe, podręczniki akademickie czy czasopisma.

Naszą misją jest stworzenie, za pomocą polskojęzycznego czasopisma, źródła informacji o najnowszych zdobyczach techniki w medycynie, a także stworzenie forum prezentacji prac polskich ośrodków naukowych, które prowadzą badania w dziedzinie szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej i medycyny fizykalnej. Medycyna fizykalna jest bowiem dziedziną, która w bardzo szerokim zakresie wykorzystuje zdobycze technologii biomedycznych.

Nasz kwartalnik kierowany jest głównie do lekarzy, inżynierów biomedycznych, fizyków medycznych, przedstawicieli firm oraz pracowników naukowych.

Kwartalnik wydawany jest pod patronatem:

  • Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej,
  • Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej,
  • Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Medycyny opartej na Przewidywaniu, Prewencji i Spersonalizowanym Podejściu do Pacjenta – EPMA (European Association for Predictive, Preventive and Personalized Medicine.)
  • Fundacji Rozwoju Nauki i Biznesu w Obszarach Nauk Medycznych i Ścisłych
  • Klastra Badań Rozwoju i Innowacji

Publikujemy oryginalne prace naukowe, kliniczne oraz poglądowe z zakresu szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej, fizyki medycznej oraz medycyny fizykalnej.
Od 2013 roku czasopismo wydawane jest wyłącznie w wersji on-line i trafia do ponad 2 tysięcy odbiorców. Prace publikowane w kwartalniku są cytowane w innych źródłach PDF.

Prace publikowane w kwartalniku są cytowane w innych źródłach PDF