Acta Bio-Optica et Informatica Medica INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, kwartalnik naukowy ukazujący się od 1995 roku (czytaj Historia).

Kwartalnik wydawany jest pod patronatem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej oraz Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Medycyny opartej na Przewidywaniu, Prewencji i Spersonalizowanym Podejściu do Pacjenta – EPMA European Association for Predictive, Preventive and Personalized Medicine.

Publikujemy oryginalne prace naukowe, prace kliniczne oraz poglądowe z zakresu szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej, fizyki medycznej, i medycyny fizykalnej.

Od 2013 roku czasopismo jest wydawane wyłącznie w wersji on-line. Przyjmowane są tylko prace, które nie były publikowane. Prace muszą być nadesłane w formacie opisanym w Instrukcji dla Autorów (www | DOC |PDF) wraz z deklaracją Przekazania Praw Autorskich (DOC | PDF).

As from 2013 the Journal Acta Bio-Optica et Informatica Biomedical Engineering will be published on-line, only.

The Authors are requested to prepare their papers strictly according to the Instruction.