Czasopismo Inżynieria Biomedyczna

Lewa kolumna | inżynieria-biomedyczna.com

Główna część strony | inżynieria-biomedyczna.com

PDF Drukuj Email

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 20, nr 1, 2014

Spis treści  PDF Pobierz PDF

Słowo od Redakcji  PDF Pobierz PDF
Halina Podbielska

Inżynieria biomedyczna / Biomedical engineering


Komputerowy algorytm badania procesu przebudowy tkanki kostnej gąbczastej / Computer algorithm for examination of the remodelling process in the cancellous bone  1–10 PDF Pobierz PDF

Artur Wrona

Standaryzacja badań termograficznych w medycynie i fizykoterapii / Standardization of Infrared thermal imaging in medicine and physiotherapy  11–20 PDF Pobierz PDF
Joanna Bauer, Ewelina Dereń

Wykorzystanie urządzenia własnej konstrukcji do pomiaru ruchu odwracania i nawracania w stawie skokowym / The use of the own designed device for measurement of the supination and pronation motion in ankle joint  21–28  PDF Pobierz PDF
Łukasz Pawik, Grzegorz Konieczny, Zdzisława Wrzosek

Medycyna fizykalna / Physical medicine

Ocena poprawności i sprawności chodu u pacjentów po amputacji kończyny dolnej w obrębie uda / Evaluation of correctness and efficiency of walking patients after transfemoral amputation  29–38 PDF Pobierz PDF
Elżbieta Łuczak, Sylwia Słaba, Robert Rochmiński, Ewa Rżewska

Wpływ Nordic Walking na czynność układu żylnego kończyn dolnych u słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Effects of Nordic Walking on the lower-limb venous system in Third Age University students 39–49  PDF Pobierz PDF
Ryszard Jasiński, Justyna Turek, Eliza Rudzińska, Grażyna Dąbrowska, Anna Skrzek

Wpływ zastosowania ortoz kończyn dolnych na stabilność posturalną u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / The influence of the use of lower limbs orthoses on postural stability of children with cerebral palsy 50-61 PDF Pobierz PDF
Urszula Nowacka, Anna Skrzek, Marcin Bonikowski

Edukacja w Inżynierii Biomedycznej / Education in Biomedical Engineering

Kształcenie inżynierów biomedycznych w zakresie umiejętności projektowania / Education of biomedical engineers in skills of designing  62–68 PDF Pobierz PDF
Piotr Augustyniak, Ewa Augustyniak

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej / Bulletin of the Polish Society of Biomedical Engineering
Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską – VIII edycja Konkursu PTIB  PDF Pobierz PDF

 

Wydanie poprzednie - vol. 19, nr 2, 2013

 

Prawa kolumna | inżynieria-biomedyczna.com

Newsletter

Książki online