Czasopismo Inżynieria Biomedyczna

Lewa kolumna | inżynieria-biomedyczna.com

Główna część strony | inżynieria-biomedyczna.com

PDF Drukuj Email

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 19, nr 4, 2013

 

Spis treści  PDF Pobierz PDF

Słowo od Redakcji .......... I PDF Pobierz PDF

Inżynieria biomedyczna / Biomedical engineering

Ocena stanu innowacyjności i warunków rozwoju przemysłu wyrobów medycznych w Polsce / Evaluation of the state of innovation and condition for the further development of biomedical engineering industry in Poland .......... 165–175 PDF Pobierz PDF
Adam Gacek, Piotr J. Bąk, Bożena Blacha-Stachowicz, Piotr Augustyniak, Adam Liebert, Halina Podbielska, Roman Maniewski

Komputerowe wspomaganie terapii logopedycznaj / Computer-aided speech therapy .......... 176–180 PDF Pobierz PDF
Benita Kostrzewa, Arleta Staszuk

Edukacja w Inżynierii Biomedycznej / Education in Biomedical Engineering

Pracodawca jako autor tematu projektu dyplomowego / Employer as an author of diploma project theme .......... 181–186 PDF Pobierz PDF
Piotr Augustyniak

Medycyna fizykalna / Physical medicine

Termowizyjna ocena spastycznej kończyny górnej pacjentki po udarze mózgu leczonej toksyną botulinową – opis przypadku / Thermovision evaluation of spastic upper limb of the post-stroke patient treated with botulinum toxin – a case report .......... 187–195 PDF Pobierz PDF
Iga Nowak, Małgorzata Mraz, Maciej Mraz

Medycyna spersonalizowana / Personalized medicine

Wpływ koenzymu Q10 na stres oksydacyjny komórki indukowany ksenobiotykami / The influence of coenzyme Q10 on xenobiotic-induced oxidative stress of cell .......... 196–204 PDF Pobierz PDF
Kaja Frączkowska, Marta Kopaczyńska, Ewa Sawicka, Anna Długosz

Czynnik wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) jako marker progresji choroby nowotworowej - przegląd doniesień / Vascular endothelial growth factor (VEGF) as a marker for cancer progression - a review .......... 205–209 PDF Pobierz PDF
Beata Flak, Katarzyna Wawrzyniec, Sebastian Kwiatek, Aleksandra Kawczyk-Krupka, Zenon Czuba, Karolina Sieroń-Stołtny, Aleksander Sieroń

Absolwenci Inżynierii Biomedycznej / Graduates of Biomedical Engineering

Miej unikalny i znaczący wpływ .......... 210–211 lPDF Pobierz PDF
Mateusz Łabęcki

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej / Bulletin of the Polish Society of Biomedical Engineering

Biuletyn informacyjny - Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej .......... 212–214 PDF Pobierz PDF
Jakub Pałko

Wydanie poprzednie - vol. 19, nr 2, 2013

 

Prawa kolumna | inżynieria-biomedyczna.com

Newsletter

Książki online