Czasopismo Inżynieria Biomedyczna

Lewa kolumna | inżynieria-biomedyczna.com

Główna część strony | inżynieria-biomedyczna.com

PDF Drukuj Email

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 20, nr 4, 2014

 

Spis treści  PDF Pobierz PDF

Słowo od Redakcji  PDF Pobierz PDF
Halina Podbielska

Inżynieria biomedyczna / Biomedical engineering

Magnetoacoustic tomography with magnetic induction for low conductivity objects / Tomografia magnetoakustyczna ze wzbudzeniem indukcyjnym do badania obiektów o niskiej konduktywności 187–192 PDF Pobierz PDF

Katarzyna Cichoń-Bańkowska, Marcin Ziółkowski, Stanisław Gratkowski, Krzysztof Stawicki, Andrzej Brykalski, Barbara Szymanik, Adam Żywica


Wybrane metody otrzymywania porowatych rusztowań w inżynierii tkankowej / Selected methods of preparation of porous scaffolds for tissue engineering 193–203 PDF Pobierz PDF

Michał Dziadek, Katarzyna Cholewa-Kowalska


Medycyna fizykalna / Physical medicine

 

Badania wpływu mikroklimatu podziemnego uzdrowiska w kopalni soli w Wieliczce na masę ciała, zawartość tkanki tłuszczowej i gospodarkę lipidową – doniesienie wstępne / Evaluation of the influence of the underground salt chambers microclimate of King SPAin Wieliczka salt mine on the body weight, fatty tissue, and lipid balance – preliminary study  204–216 PDF Pobierz PDF

Sławomir Pośpiech, Paweł Barucha, Zbigniew Damijan, Jan Błaszczyk, Renata Czapkowicz-Pośpiech

 

Medycyna spersonalizowana / Personalized medicine

 

Jakość życia kobiet w zależności od stadium cellulitu / Women’s quality of life depending on the cellulite stage  217–226 PDF Pobierz PDF

Agnieszka Migasiewicz, Ewelina Dereń, Halina Podbielska, Joanna Bauer

 

Listy do redakcji/ Letters to Editor

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w 1979 roku za rozwój tomografii komputerowej / The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1979 for the development of computer tomography  227–233 PDF Pobierz PDF
Ewelina Dereń

Nagroda Nobla w 2012 roku za przełomowe eksperymentalne metody, które umożliwiają pomiar i manipulację pojedynczych układów kwantowych / The Nobel Prize in Physics 2012 for ground-breaking experimental methods that enable measuring and manipulation of individual quantum systems  234–237 PDF Pobierz PDF
Tomasz Melcer

Nagroda Nobla z chemii w 2014 roku za rozwój wysokorozdzielczej mikroskopii fluorescencyjnej / The Nobel Prize in Chemistry 2014 for the development of super-resolved fluorescencje 238–245 PDF Pobierz PDF
Kaja Frączkowska

 

 

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej / Bulletin of the Polish Society of Biomedical Engineering

Biuletyn informacyjny 13. Polsko-Japońskie Seminarium Inżynierii Biomedycznej w Osace  246–247 PDF Pobierz PDF

Piotr Ładyżyński

Poprzedni numer - vol. 20, nr 3, 2014

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4

Prawa kolumna | inżynieria-biomedyczna.com

Newsletter

Książki online